Όροι Χρήσης/Πολιτική Απορρήτου

Ο επισκέπτης και χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της diamond-genesis.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το περιεχόμενο των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων του ηλεκτρονικου καταστήματος. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της diamond-genesis.gr. Στην περίπτωση διαφωνίας με κάποιους η έναν από αυτούς , οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για αλλαγές και τροποποιήσεις που έχει δικαίωμα να κάνει η diamond-genesis.gr.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του diamond-genesis.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα εξ αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στη diamond-genesis.gr ή σε τρίτα μέρη που συνεργάζεται. Πρόσβαση στο παρών ηλεκτρονικό κατάστημα σημαίνει και αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο της diamond-genesis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών και όλων των αρχείων αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της diamond-genesis.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δε δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης , αναδημοσίευσης ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και σε περίπτωσης αμέλειας, η diamond-genesis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της diamond-genesis.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την αποδοχή των όρων του παρόντος.H diamond-genesis.gr και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων με την προβολή φωτογραφιών και περιγραφών των προϊόντων τους. Παρ' όλα αυτά το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα τυπογραφικά, αριθμητικά ή και προβολής.
Επιπρόσθετα η diamond-genesis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιάκοπα, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται συνεχώς καθώς επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι "servers" μέσω των οποίων αυτά είναι στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια components (μέρη)

Links προς άλλα websites

Η diamond-genesis.gr δεν μπορεί να ελεγξει την αξιοπιστία, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών". Για αυτό τον λόγο για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η diamond-genesis.gr δεν πρέπει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων αυτών ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τροποποίηση των όρων

H diamond-genesis.gr έχει το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους όρους και τις προυποθέσεις των συναλλαγών καθώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώνει εγκαίρως για τυχών τροποποιήσεις η αλλαγές.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της diamond-genesis.gr διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Δικαίου που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως επίσης το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα της diamond-genesis.gr, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών, όπου και έχει την έδρα της η εταιρεία.Οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει και εξαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Το παρόν αποτελεί μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της diamond-genesis.gr και του επισκέπτη/χρήστη και πελάτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στην diamond-genesis.gr περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και κατά περίπτωση όπου υπάρχει φόρος πολυτελείας καθώς και τα μεταφορικά εντός Ελλάδος. Εφόσον η αγορά θα πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο πώλησης (σε επαγγελματίες) προς περιοχές με μειωμένο Φ.Π.Α. τότε θα προστεθεί η ανάλογη αξία Φ.Π.Α. κατά περίπτωση. Παράλληλα η diamond-genesis.gr έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές όπως κρίνει η ίδια.

Πολιτική Απορρήτου

Η diamond-genesis.gr σε εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Επιπλέον τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν μετά από αίτηση σας να διαγραφούν οριστικά και ποτέ δεν θα παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.Ο επισκέπτης και χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, με την υποβολή των στοιχείων του στο σύστημά μας, συμφωνεί ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γενικότερα μη κατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.Επιπλέον τα στοιχεία των Πιστωτικών σας καρτών δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της diamond-genesis.gr αφού oi συναλλαγές γίνονται μέσω ασφαλούς συστήματος server της τραπέζηςAlpha Bank η οποία και είναι υπεύθυνη για την ισχυρή ασφάλεια των συναλλαγών.

Εγγύηση προϊόντων

Η diamond-genesis.gr παρέχει 2 έτη εγγύηση σε όλα τα προϊόντα-κοσμήματα της και αναλαμβάνει την επισκευή η ακόμα και την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά περίπτωση με έξοδα δικά της.(εξαιρείται η επιμετάλλωση με Black Rhodium που απαιτεί μια σχετική συντήρηση και φθείρετε διαφορετικά ανά περίπτωση χρήστη). Επιπλέον, η εγγύηση παύει να ισχύει στην περίπτωση που το ελάττωμα η βλάβη έχει προκληθεί από κακή χρήση ή αμέλεια του πελάτη ή δεν προσκομιστεί το σχετικό παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης) και πιστοποιητικό γνησιότητας.

Πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και επιστροφής χρημάτων

Ως πελάτες, σας δίνουμε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, στην περίπτωση που έχουν κάποιο ελάττωμα ή δεν είστε ευχαριστημένοι με κάποιο από αυτά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή είναι:

  • Επικοινωνία με την εταιρεία μας μέσω email ή τηλεφώνου για την επιστροφή
  • Η αρχική συσκευασία του προϊόντος με το πιστοποιητικό γνησιότητας
  • Το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο αγοράς)
  • Το προϊόν να είναι σε κατάσταση καινούριου, να μην έχει χρησιμοποιηθεί η φορεθεί και να μην έχει σημάδια χρήσης και φθοράς.

Παράλληλα με την επιστροφή έχετε την δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος με άλλο ή επιστροφής χρημάτων Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων, η πίστωση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που αγοράστηκαν τα προϊόντα μέσα σε χρονικό περιθώριο 10 ημερών. (ο χρόνος αυτός δε περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στην τράπεζα του αγοραστή)Η παραπάνω πολιτική δεν αφορά βέρες και προϊόντα που έχουν γίνει ειδική παραγγελία-κατασκευή για τον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή δε γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος από την εταιρεία μας, ούτε η αλλαγή του με κάποιο άλλο


Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη με εξαίρεση τυχόν ελαττωματικού προϊόντος που θα αντικαθιστάτε με έξοδα επιστροφής από την εταιρεία μας.


Ακύρωση Παραγγελίας

H εταιρεία μας δίνει το δικαίωμα να ακυρώσεως της παραγγελία σας εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της, μέσω τηλεφώνου ή e-mail (diamondgenesis1@gmail.com). Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη αναχωρήσει από τα γραφεία μας προς τον πελάτη, ο τελευταίος επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος προς την diamond-genesis.gr